COMBO TRỌN BỘXem thêm...

-18%
+
5,500,000  4,500,000 
-22%
+
-18%
+
-17%
+
-17%
+
-15%
+
-15%
+
-14%
+
-14%
+
-30%
+
-28%
+
-22%
+
xem thêm combo trọn bộ kbvision usa

camera wifi kbvisionBrowse all

-10%
+
890,000  800,000 
-14%
+
1,340,000  1,150,000 
-14%
+
3,300,000  2,850,000 
-20%
+
990,000  790,000 
-25%
+
1,320,000  990,000 
-25%
+
1,680,000  1,260,000 
-25%
+
1,620,000  1,210,000 
-25%
+
1,940,000  1,450,000 
-25%
+
2,000,000  1,500,000 
xem thêm camera wifi kbvision

CAMERA HDCVI 1.0MPBrowse all

-29%
+
690,000  490,000 
-29%
+
770,000  550,000 
-26%
+
770,000  570,000 
-29%
+
690,000  490,000 
-21%
+
940,000  740,000 
-21%
+
940,000  740,000 
-24%
+
820,000  620,000 
-24%
+
820,000  620,000 
xem thêm camera kbvision 1.0mp

CAMERA HDCVI 2.0MPBrowse all

-9%
+
1,700,000  1,550,000 
-19%
+
1,060,000  860,000 
-9%
+
1,700,000  1,550,000 
-9%
+
1,700,000  1,550,000 
+
+
-23%
+
1,740,000  1,340,000 
-10%
+
2,980,000  2,680,000 
-14%
+
1,440,000  1,240,000 
+
-23%
+
880,000  680,000 
-23%
+
880,000  680,000 
xem thêm camera kbvision 2.0mp

CAMERA HDCVI 4.0MPBrowse all

-23%
+
1,280,000  980,000 
-23%
+
1,280,000  980,000 
-13%
+
3,180,000  2,780,000 
-23%
+
1,500,000  1,150,000 
-24%
+
2,080,000  1,580,000 
-26%
+
1,280,000  950,000 
-26%
+
1,280,000  950,000 
-29%
+
1,900,000  1,350,000 
+
xem thêm camera kbvision 4.0mp

TIN TỨC